Vervoersbedrijf Oplossingen

Vervoersbedrijven vervoeren dagelijks duizenden passagiers. Met zoveel gebruikers is er extra aandacht voor afvalinzameling en het tegengaan van zwerfafval essentieel.

 

 

Park Oplossingen

Steeds meer mensen maken gebruik van de parken en daarmee neemt helaas ook het zwerfafval in parken toe.

 

 

 

 

 

Campus Oplossingen

HBO’s en universiteiten plaatsten steeds meer afvalsystemen die afvalscheiding aan de bron mogelijk maken. Zo scheiden we papier, plastic, gft en restafval.

 

 

School Oplossingen

Gescheiden afvalinzameling op en rond basisscholen speelteen voorname rol. Immers, jong geleerd is oud gedaan!

 

 

Horeca en Recreatiepark Oplossingen

Ondernemers in de Horeca- & Recreatiesector hebben te maken met diverse afvalstromen. Papier, karton, glas, restafval en organisch afval.

 

 

Welkom op de website van
Koninklijke Bammens

WIE ZIJN WIJ

Over Koninklijke Bammens

 

Wij zijn Koninklijke Bammens, een zelfstandig Nederlands productiebedrijf gevestigd in Maarssen.
Wij ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden grondstof inzamelingsoplossingen voor huishoudelijk, bedrijfs- en zwerfafval.

Koninklijke Bammens bv, opgericht in 1850, levert oplossingen voor huishoudelijk, zwerf- en bedrijfsafval. Onze stalen afvalbakken, rolcontainers en containers spelen veelal ongemerkt een belangrijke rol in publieke ruimten en bedrijven. Iedere Nederlander kent onze producten, vaak onbewust.

Onze tijdloze Capitole afvalbakken zijn de standaard in Nederlandse straten, op parkeerterreinen en op schoolpleinen. Onze (semi-)ondergrondse containers in woonwijken, horecagebieden en winkelcentra. En de bekende verzinkte rolcontainers bij talloze bedrijven en organisaties. Producten die naast bekend ook bemind zijn omdat ze zijn ontwikkeld met een focus op gemakkelijke hanteerbaarheid voor gebruiker en lediger, optimale veiligheid en een hoge duurzaamheid.

Lees hier meer

GRATIS eBook: Het oplossen van zwerfafval

 

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het ziet er niet alleen onaangenaam uit, het trekt https://www.bammens.com/aanvraag-download-ebook-oplossen-zwerfafval/ongedierte aan en het opruimen kost ons allemaal honderden miljoenen euro’s per jaar.

Zwerfafval is slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Vissen, mosselen, garnalen en andere zeedieren kunnen kleine deeltjes plastic opslaan in hun lichaam waardoor het in de voedselketen terecht komt.

Met dit GRATIS eBook “Het oplossen van zwerfafval” willen wij een bijdrage leveren aan de strijd tegen zwerfafval.

DOWNLOAD DIT EBOOK HIER

 

Zwerfafvalvergoeding voor Gemeenten

 

Om de extra aanpak van zwerfafval te bevorderen stelt het Afvalfonds aan gemeenten 20 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Gemeenten kunnen aanspraak maken op de Zwerfafvalvergoeding door een jaarplan in te dienen.
Lees hier meer

Dag van de Openbare Ruimte

Op 27 en 28 september was Bammens aanwezig op de beurs “Dag van de Openbare Ruimte” in de Jaarbeurs in Utrecht. MEt volop aandacht voor het bestrijden van zwerfafval.

De beurs was er speciaal voor gemeenteambtenaren en andere professionals binnen de sectoren: Groen, Licht, Bestrating, Ondergronds, Straatmeubilair, Spelen, Advies & Beheer, Landschapsarchitectuur & Ontwerp.

Container Management Systeem

Informatie snel opvraagbaar en altijd betrekking op de juiste ondergrondse container.
Om dit realiseren heeft Koninklijke Bammens een Container Management Systeem (CMS) ontwikkeld.

WAT DOEN WIJ

Producten en Diensten

 

Wij geloven dat het praktischer, schoner en duurzamer kan en daar werken wij keihard aan, iedere dag. Met passie en aandacht denken wij steeds een stap verder. Voor de burger, voor de straat, voor de mannen en vrouwen van de reinigingsdienst, voor de stadsarchitect en de vuilverwerker.

Zwerfafval

Ga zwerfafval tegen met onze afvalbakken. Strak vormgegeven, vandaalbestendig en met diverse extra opties. Verkrijgbaar in vele soorten, maten.

Kantoorafval

Robuuste en praktische eenvoud. Volledig op maat gemaakt en al vele jaren bewezen effectief voor de inzameling van afval in kantoren.

Huishoudelijk- en bedrijfsafval

Containers met een grote ondergrondse opslagcapaciteit. Alleen de eigentijds vormgegeven inwerpzuil maakt onderdeel uit van het straatbeeld.

Services

Wij adviseren u vooraf, ondersteunen bij plaatsing en zorgen voor het onderhoud. Iedere container, afvalbak en Collector verdient de beste vorm van service en onderhoud.

Koninklijke Bammens ontwikkelt, produceert, installeert en onderhoudt robuuste grondstofinzameloplossingen voor huishoudelijk-, bedrijfs- en zwerfafval voor een schonere, mooiere en meer verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Onze Visie

Koninklijke Bammens is en blijft een toonaangevende leverancier van grondstofinzameloplossingen.  Wij zullen ons hierbij zichtbaar en aantoonbaar blijven inzetten voor een schone woon-, werk- en leefomgeving.

Koninklijke Bammens

Koninklijke Bammens, opgericht in 1850, is gespecialiseerd in afvalsystemen. Wij geloven dat het praktischer, schoner en duurzamer kan en daar werken wij keihard aan, iedere dag. Met passie en aandacht denken wij steeds een stap verder. Voor de burger, voor de straat, voor de mannen en vrouwen van de reinigingsdienst, voor de stadsarchitect en de vuilverwerker.

Onze Kernwaarden

De kernwaarden die wij in onze missie aanhouden zijn: degelijkheid, robuustheid, continuïteit, sociaal, duurzaamheid, vernieuwing.
Deze kernwaarden staan centraal in de ontwikkeling van ons bedrijf, onze producten, onze diensten en de relaties met onze klanten en stakeholders.

Waar staan wij voor

De kernwaarden die wij in onze missie aanhouden zijn: degelijkheid, robuustheid, continuïteit, sociaal, duurzaamheid, vernieuwing.
Deze kernwaarden staan centraal in de ontwikkeling van ons bedrijf, onze producten, onze diensten en de relaties met onze klanten en stakeholders.
Afval, zoals traditioneel bekend is, zal in de (nabije) toekomst niet langer bestaan. Afval wordt grondstof en dat houdt in dat het verzamelen en verwerken van afval ingrijpend wijzigt. Afvalinzameling en afvalverwerking zal daardoor op verschillende manieren veranderen in grondstofinzameling en grondstofverwerking.
Wij willen een actieve rol spelen in deze groeiende bewustwording bij overheid, bedrijven en inwoners. De opvatting over afval wordt zo omgebogen naar het leveren van een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving.
We zullen het inzamelen van afval als grondstof makkelijker en de logistiek efficiënter maken door passende producten en diensten te ontwikkelen en te leveren.
IoT zal in toenemende mate een rol spelen. Deze connectieve informatietechnologie zal geïntegreerd worden in de gehele keten van inzameling tot en met hernieuwde verwerking in eindproducten.
Het verkrijgen van gedetailleerd inzicht in afval-/grondstofstromen en het alert kunnen reageren op situaties en omstandigheden die zich in deze keten kunnen voordoen, zal bij Koninklijke Bammens onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van oplossingen voor data-acquisitie, datatransport en managementsystemen. Deze ontwikkeling zal in nauwe samenwerking met onze gebruikers, klanten en toeleveranciers plaatsvinden.
Koninklijke Bammens onderschrijft het belang van een schone woon-, werk- en leefomgeving. Think Green zal een vast thema voor ons zijn, zowel extern als intern.
Dit betekent voor ons, dat we het inzamelen en transporteren van afval met onze producten en diensten zo efficiënt en effectief mogelijk willen maken. Dit dient als resultaat te hebben dat nog meer zwerfafval, huishoudelijk afval en bedrijfsafval in de keten van inzameling, transport en verwerking terecht zal komen. Dat betekent minder milieubelasting en een hogere grondstof/afval ratio.
Voor Koninklijke Bammens is samenwerking essentieel. We willen de samenwerking met onze klanten en gebruikers intensiveren, zodat we nog beter in staat zijn om hun wensen en behoeften te begrijpen als bron van inspiratie voor de ontwikkeling van producten en diensten.
We zullen de samenwerking met onze leveranciers intensiveren, zodat we effectiever en efficiënter in staat zijn producten en diensten te ontwikkelen en te produceren waaraan behoefte is.
Hierbij sluiten we niet uit dat we keuzes maken omtrent zelf produceren of voor ons laten produceren. Waarbij altijd getoetst zal worden aan onze kernwaarden.
We zullen samenwerkingen aangaan met partners, waarmee we de toegevoegde waarde voor onze klanten en gebruikers kunnen verhogen
Koninklijke Bammens heeft over de afgelopen 80 jaar haar kennis over afvalinzameling opgebouwd en deze kennis neemt nog dagelijks toe.
Wij zullen ons inspannen om onze kennis te delen, met als doel om een bijdrage te leveren aan een schonere, mooiere en meer verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Hiervoor zullen wij een kenniscentrum introduceren en kennisuitwisseling faciliteren.

BLOG

Nieuws en Achtergrondinformatie