Jaarlijks gaan miljoenen flesjes en blikjes over de toonbank. Een (te) groot deel daarvan belandt niet in de prullenbak, maar wordt op straat gegooid. Daarmee is het zwerfafval geworden.
De invoering van statiegeld van 10 of 25 eurocent statiegeld moet dit gedrag gaan veranderen en Nederland helpen bij het bestrijden van zwerfafval.

Liefst veertig procent van het zwerfafval wordt veroorzaakt door plastic flesjes en blikjes. Dat is natuurlijk veel te veel.
Dat vinden ook de 21 gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties en burgerinitiatieven uit Nederland en Vlaanderen die op maandag 27 november de Statiegeldalliantie hebben opgericht.
Zij stelt dat een statiegeldsysteem dé manier is om zwerfafval te verminderen. Statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes.

Nederland en Zwerfafval
Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 70.000 ton zwerfafval verwerkt.
Daarvan is 20.000 ton zogenaamd vermeden zwerfafval. Dat is afval dat daadwerkelijk in afvalbakken is gegooid.

Het verschil, 50.000 ton, is daarmee zogenaamd zwerfafval.
Zwerfafval is niet alleen slecht voor het straatbeeld, maar het draagt ook bij aan de beruchte plastic soepen in onze wateren.
Het is bovendien onhygienisch en zwerfafval kost extra energie, omdat het moet worden verwerkt. En het is slecht voor het milieu.

3,5 miljard verpakkingen inleveren bij de supermarkt
Uit onderzoek van CE Delft (Committed to the Environment) blijkt dat momenteel jaarlijks zo’n 1 miljard verpakkingen bij de supermarkt worden ingeleverd voor statiegeld.  Als het aan de Statiegeldalliantie ligt, worden dit er 3,5 miljard.

Door statiegeld te heffen op kleine verpakkingen kunnen — volgens schattingen — 1,8 miljard blikjes en 900 miljoen kleine flessen extra worden ingeleverd. De onderzoekers van het CE Delft verwachten dat ongeveer 85 procent van de verpakkingen daadwerkelijk zal worden ingeleverd.  Dat maakt 3,5 miljard verpakkingen in totaal.
Het zou een reductie van het aantal plastic flesjes en blikjes tussen het zwerfafval van zeventig tot wel negentig procent moeten betekenen. Een enorme winst.

Wat vinden de supermarkten daarvan?
Natuurlijk zijn supermarkten ook tegen zwerfafval.
Tegelijk zal de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes zorgen voor een forse logistieke uitdaging.

Het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, zegt niet tegen statiegeld te zijn, maar gelooft in ‘effectievere en efficiëntere manieren om zwerfafval tegen te gaan’. CBL: ‘Omdat statiegeld slechts een fractie van het totale zwerfafval probleem oplost.’

Hoorzitting kunststofketen en zwerfafval
Op 30 november 2017 vond in de Tweede Kamer de rondetafel/hoorzitting kunststofketen en zwerfafval plaats.
Geagendeerd waren de onderzoeken ‘de circulaire economie van kunststoffen‘ van het CPB en het onderzoek naar ‘kosten en effecten statiegeld op kleine flesjes en blikjes‘ van CE.

Vanzelfsprekend volgt Koninklijke Bammens bv e.e.a. op de voet en we zullen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen én de gevolgen.

 

Meer weten over een effectieve aanpak van zwerfafval?
Download dan hier ons GRATIS eBook: Het oplossen van zwerfafval