Onze Visie

Koninklijke Bammens
  1. Home
  2. Visie Koninklijke Bammens

De Visie van Koninklijke Bammens

 

Koninklijke Bammens is en blijft een toonaangevende leverancier van grondstofinzameloplossingen.

Koninklijke Bammens zal zich hierbij zichtbaar en aantoonbaar blijven inzetten voor een schone woon-, werk- en leefomgeving.

 

Afval wordt grondstof

Afval, zoals traditioneel bekend is, zal in de (nabije) toekomst niet langer bestaan. Afval wordt grondstof en dat houdt in dat het verzamelen en verwerken van afval ingrijpend wijzigt. Afvalinzameling en afvalverwerking zal daardoor op verschillende manieren veranderen in grondstofinzameling en grondstofverwerking.

Wij willen een actieve rol spelen in deze groeiende bewustwording bij overheid, bedrijven en inwoners. De opvatting over afval wordt zo omgebogen naar het leveren van een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving.
We zullen het inzamelen van afval als grondstof makkelijker en de logistiek efficiënter maken door passende producten en diensten te ontwikkelen en te leveren.

Internet of Things (IoT)

IoT zal in toenemende mate een rol spelen. Deze connectieve informatietechnologie zal geïntegreerd worden in de gehele keten van inzameling tot en met hernieuwde verwerking in eindproducten.

Het verkrijgen van gedetailleerd inzicht in afval-/grondstofstromen en het alert kunnen reageren op situaties en omstandigheden die zich in deze keten kunnen voordoen, zal bij Koninklijke Bammens onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van oplossingen voor data-acquisitie, datatransport en managementsystemen. Deze ontwikkeling zal in nauwe samenwerking met onze gebruikers, klanten en toeleveranciers plaatsvinden.

Milieu

Koninklijke Bammens onderschrijft het belang van een schone woon-, werk- en leefomgeving.
Think Green zal een vast thema voor ons zijn, zowel extern als intern.

Dit betekent voor ons, dat we het inzamelen en transporteren van afval met onze producten en diensten zo efficiënt en effectief mogelijk willen maken. Dit dient als resultaat te hebben dat nog meer zwerfafval, huishoudelijk afval en bedrijfsafval in de keten van inzameling, transport en verwerking terecht zal komen. Dat betekent minder milieubelasting en een hogere grondstof/afval ratio.

Kernwaarden

De kernwaarden die wij in onze missie aanhouden zijn: degelijkheid, robuustheid, continuïteit, sociaal, duurzaamheid, vernieuwing.

Deze kernwaarden staan centraal in de ontwikkeling van ons bedrijf, onze producten, onze diensten en de relaties met onze klanten en stakeholders.

De kracht van samenwerking

Voor Koninklijke Bammens is samenwerking essentieel. We willen de samenwerking met onze klanten en gebruikers intensiveren, zodat we nog beter in staat zijn om hun wensen en behoeften te begrijpen als bron van inspiratie voor de ontwikkeling van producten en diensten.

We zullen de samenwerking met onze leveranciers intensiveren, zodat we effectiever en efficiënter in staat zijn producten en diensten te ontwikkelen en te produceren waaraan behoefte is.
Hierbij sluiten we niet uit dat we keuzes maken omtrent zelf produceren of voor ons laten produceren. Waarbij altijd getoetst zal worden aan onze kernwaarden.

We zullen samenwerkingen aangaan met partners, waarmee we de toegevoegde waarde voor onze klanten en gebruikers kunnen verhogen.

Kennis delen

Koninklijke Bammens heeft over de afgelopen 100 jaar haar kennis over afvalinzameling opgebouwd en deze kennis neemt nog dagelijks toe.

Wij zullen ons inspannen om onze kennis te delen, met als doel om een bijdrage te leveren aan een schonere, mooiere en meer verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Hiervoor zullen wij een kenniscentrum introduceren en kennisuitwisseling faciliteren.

 Stel ons gerust uw vraag
Heeft u een vraag?
Aarzel dan niet om hem te stellen!

Bel ons:
(+31 (0) 346 592 411), stuur een email (info@bammens.com) of gebruik ons contactformulier.

CONTACT

 

 Maak een afspraak
Wilt u een afspraak maken?
Dat kan uiteraard.

Plan hier een afspraak met één van onze adviseurs.

AFSPRAAK PLANNEN
BEZOEK DE CATALOGUS