Overheid

Koninklijke Bammens
  1. Home
  2. Overheid - Afvalinzameling

De Overheid en afvalinzameling

 

Sinds vele jaren is Koninklijke Bammens marktleider met oplossingen voor bovengrondse- en (semi) ondergrondse afvalinzameling.
Als goede partner helpt Bammens de overheid bij het maken van de omslag naar een circulaire economie. De overheid werkt hieraan in het programma Van Afval Naar Grondstof.

Op deze manier bereiken we met elkaar een schonere, mooiere en meer verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Zwerfafval

In Nederland zijn we goed in het inzamelen en op verantwoorde wijze verwerken van ons huishoudelijk en bedrijfsafval.
Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Het tegengaan van zwerfafval, afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, is eveneens van belang.
Voor veel mensen is dit rondslingerende vuil een doorn in het oog. In een schone omgeving voel je je prettiger.
De overheid zet zich nadrukkelijk in om zwerfafval te reduceren.

Prioriteit aan afvalscheiding

De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is.
Goed scheiden is beter recyclen. Daarom wil de overheid dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is.
Dat geldt ook voor vergelijkbaar afval van bijvoorbeeld kantoren en winkels.

Afval wordt grondstof

Afval, zoals traditioneel bekend is, zal in de (nabije) toekomst niet langer bestaan. Afval wordt grondstof en dat houdt in dat het verzamelen en verwerken van afval ingrijpend wijzigt.

Afvalinzameling en afvalverwerking zal daardoor op verschillende manieren veranderen in grondstofinzameling en grondstofverwerking.

Afvalinzameling op maat

Bammens helpt met producten en diensten die afgestemd zijn op de behoefte van de overheid.

Zowel voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval als voor zwerfafval en kantoorafval biedt Bammens stalen afvalbakken, rolcontainers en Collectors die veelal ongemerkt een belangrijke rol spelen in publieke ruimten en bedrijven.g.

Continuiteit dankzij professionele diensten

Koninklijke Bammens ontwikkelt en produceert niet alleen de sterke doordachte oplossingen voor afvalinzameling maar biedt ook een totaalservice om probleemloos functioneren blijvend te garanderen.

Wij kunnen de afvalsystemen, of ze nu van Bammens komen of van een ander merk, in stand houden met preventief onderhoud, aantrekkelijk houden met reiniging en operationeel houden met snelle reparaties.

PRODUCTEN VOOR DE OVERHEID
 Vraag documentatie aan
Wilt u meer informatie? 

Vraag hier documentatie aan.

DOCUMENTATIE
 Vraag een offerte aan
Wilt u een vrijblijvende offerte?

Wij maken graag een offerte op maat.

 

OFFERTE