Op 27 en 28 september was Bammens duidelijk herkenbaar aanwezig tijdens de Dag van de Openbare Orde in de Jaarbeurs in Utrecht. Vanuit Bammens werd gedurende deze beursdagen de nadruk gelegd op de strijd tegen zwerfafval.

Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van burgers.
Het slingert rond op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, in bossen, op parkeerterreinen, in een stadspark, op het strand of in natuurparken.

Het opruimen van slingerende verpakkingen, blikjes, flesjes, kranten en sigarettenpeuken kost gemeenten ruim 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfvuil één van de grooste veroorzakers van de zgn. plastic soep.

Subsidievergoeding voor gemeenten
Om de extra aanpak door gemeenten van zwerfafval te bevorderen stelt het Afvalfonds aan gemeenten 20 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Deze vergoeding biedt gemeenten ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte.

Aanvraag Vergoeding
Gemeenten kunnen aanspraak maken op de Zwerfafvalvergoeding door een jaarplan in te dienen via WasteTool.
Het opstellen van het jaarplan is eenvoudig doordat hiervoor een speciaal format beschikbaar is.

Informatieve brochure Zwerfafval
Speciaal voor de aanpak van zwerfafval heeft Bammens een brochure samengesteld.

Hierin wordt bondig uiteengezet hoe Bammens de gemeenten kan helpen met de aanpak van zwerfafval.

U kunt deze brochure downloaden door op de afbeelding te klikken.

Heeft u vragen over de aanpak van zwerfafval in uw gemeente?
Aarzel niet om ze aan ons te stellen. Wij helpen u graag in uw strijd tegen zwerfafval.
Neem hiervoor gerust contact op.