Samenwerking tussen Vereniging Straatmeubilair, Nederland Schoon, NVRD en Rijkswaterstaat heeft geresulteerd in een kennisdocument voor effectieve afvalbakken.

KLIK OP DE AFBEELDING OM DIT DOCUMENT TE OPENEN

Dit kennisdocument is gemaakt om klanten handvatten te geven om nog effectiever te zijn in de strijd tegen zwerfafval.
En tevens voor leveranciers van afvalbakken om overzichtelijk met de markt te communiceren.

Meer weten over een effectieve aanpak van zwerfafval?
Download dan hier ons GRATIS eBook: Het oplossen van zwerfafval