Vanuit de ambitie om kantoren als grondstoffendepot de nieuwe standaard te maken, heeft de Economic Board Utrecht een jaar geleden middels een oproep tot participatie een nieuw consortium bijeengebracht. Dit consortium gaat dat de keten van inkoop, gebruik en end-of-life inrichten. Om de beweging onder kantooreigenaren een impuls te geven, ontvangt het Circular Office consortium financiering vanuit de EBU Uitvoeringsverordening.

In een kantoor als grondstoffendepot worden alle gebruikte grondstoffen opnieuw gebruikt, waarbij de nadruk hierbij ligt op hergebruik en preventie. Zo kan slim omgaan met afval zelfs geld opleveren, leiden tot minder CO2-uitstoot en zelfs het grondstoffenverbruik verminderen.

Tijdens het Get Connected jaarcongres 2017 presenteerde het consortium zich voor het eerst, bestaande uit Koninklijke Bammens, Returnity B.V., Sodexo en Westerveld, toen nog onder de naam BRSW-360.

Afvalscans op pilotlocaties
Het afgelopen jaar heeft het consortium 4 afvalscans uitgevoerd op kantoorlocaties, om aan de hand daarvan de one-stop-shop aanpak aan te scherpen. Bij de verschillende kantoren bleek onder meer dat voedselverspilling, samenhang tussen de duurzame activiteiten en gestructureerde schoonmaak belangrijke aandachtspunten zijn en dat er geen eenduidigheid aan inzamelmiddelen voor handen is.

Naast deze inhoudelijke bevindingen heeft het consortium een groot aantal supportive partners om zich heen verzameld. Deze wijze van samenwerking stelt het consortium daadwerkelijk in staat om de gewenste one-stop-shop te bieden. Ook kan het consortium door deze samenwerking continu de nieuwste innovaties blijven toepassen bij haar klanten.

Urgentiebesef en kennis
Op dit moment ontbreekt het kantooreigenaren aan urgentiebesef en kennis. Duurzaam afvalmanagement op kantoor heeft vaak geen prioriteit. Ook is men niet op de hoogte van de kansen die de markt biedt. Het doel van het initiatief is om tot minstens 50 Kantoren als Grondstoffendepots te komen. Daarvoor is het noodzaak dat kantooreigenaren het nut, de noodzaak maar vooral ook de voordelen hiervan inzien. Om deze vraagontwikkeling een impuls te geven, ontvangt het Circular Office consortium aanvullende financiering middels de EBU Uitvoeringsverordening.

Contact
Wilt u in contact gebracht worden met het Circular Office consortium? Wordt uw kantoor het eerste grondstoffendepot? Mail dan naar: circularoffice@economicboardutrecht.nl.