Duurzaamheid - MVO

Koninklijke Bammens
  1. Home
  2. Duurzaamheid - MVO

Duurzaamheid en MVO bij Koninklijke Bammens

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet)

Bammens neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en levert een positieve bijdrage aan de lokale economie en bedrijvigheid. Daarom produceert Bammens in haar eigen fabriek, zonder uit te wijken naar lage lonen landen. Voor de lokale omgeving heeft dit langdurige en stabiele arbeidsrelaties opgeleverd.
Toeleveranciers worden kritisch beoordeeld door Bammens. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan leveranciers uit Nederland. Inkoop gebeurt zonder uitbuiting en kinderarbeid, waarvoor wij van onze strategische leveranciers over verklaringen beschikken.

De zorg voor MVO en duurzaamheid is bij Bammens vastgelegd in de beleidsverklaring en het managementsysteem. Het managementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en CO2 Prestatieladder niveau 5 (CO2/energie) en VCA** (veiligheid). Daarnaast is Bammens sinds 2003 aangesloten bij de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA; www.rvo.nl).  Bovendien heeft Bammens zijn best verkopende afvalbakken, de Capitole en de Metropole,  Cradle to Cradle gecertificeerd (Brons).

De beleidsverklaring en de certificaten zijn opvraagbaar door een email te sturen naar info@bammens.com.

Een aantal voorbeelden van reductiemaatregelen:

  • Inkoop van 100% groene stroom, afkomstig uit windenergie in Nederland.
  • Procesoptimalisatie, waaronder inrichting in productiecellen en daarmee vermindering van intern transport.
  • Gebruik restwarmte compressoren en poedercoatinstallatie voor verwarming naastgelegen fabrieksdeel.
  • Verlichtingsplan waarin de verlichting is afgestemd op de behoefte en waarin de schakeling van verlichting in relevante segmenten is ingedeeld.
  • Preventief en jaarlijks onderhoud aan o.a. stookinstallaties, compressoren, machinepark, wagenpark, transportmiddelen.
  • Bij vervanging worden moderne, zuinige machines / installaties / voertuigen aangeschaft; recente voorbeelden: lasmachines, HR verwarmingsketels, compressoren met frequentieregeling, Euro 6 vrachtwagen, hybride personenwagen, ICT servers.

Bammens a VConsyst company

In 2018 is Koninklijke Bammens overgenomen door VConsyst. Omdat Bammens nu onderdeel is van de VConsyst Groep verwijzen wij voor de meest recente documenten en informatie naar het MVO gedeelte op de VConsyst corporate website.

ISO 9001 en ISO 14001

Het integraal managementsysteem van Koninklijke Bammens is sinds
17 december 2010 gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001, internationale eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het managementsysteem is sinds 2 januari 2013 tevens gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001, internationale eisen voor een milieumanagementsysteem.

MJA Energie-efficiency (rvo.nl)

Aandacht voor het milieu is een vast onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Koninklijke Bammens is daarom al sinds 2003 aangesloten bij de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA). De Meerjarenafspraken energie-efficiency zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.
Zoals alle MJA-deelnemers, rapporteren wij jaarlijks aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl), het bevoegd gezag Wet milieubeheer en de eigen brancheorganisatie. De bedrijfsrapportage bevat het energieverbruik en geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Energie-efficiencyplan (EEP). Het EEP omvat de geplande energiebesparingsmaatregelen (zowel gericht op proces- als ketenefficiency) voor een periode van 4 jaar.

Sinds 2008 is de MJA3 van kracht. De gezamenlijke doelstelling is om een energie-efficiencyverbetering te bereiken van 30% vanaf 2005 tot 2020. Wij spannen ons hiervoor in en werken daarom continue aan energiebesparingsprogramma’s binnen ons hele bedrijf.

Cradle to Cradle

Twee productfamilies van Bammens, Capitole en Metropole, zijn door een onafhankelijk instituut gecertificeerd als Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze. De producten zijn ontworpen en worden geproduceerd volgens de Cradle to Cradle® filosofie.

Cradle to Cradle® betekent dat het product (inclusief de materialen), veilig is voor mens en milieu en dat het na de levenscyclus kan worden hergebruikt of dat het zodanig kan worden ontmanteld, dat de onderdelen en materialen weer als grondstof kunnen dienen voor andere hoogwaardige producten.

Social Return on Investment (SROI)

Definitie:
‘Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.’

Bammens heeft in haar organisatie werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met sociale werkbedrijven worden arbeidsovereenkomsten en/of detacheringsovereenkomsten aangegaan. Tevens zijn er arbeidsplaatsen voor mensen die al langdurig werkloos zijn. De contractanten verrichten werkzaamheden op kantoor, in productie, bij service, in de logistiek, schoonmaak en groenvoorziening. Zij voeren werkzaamheden uit die gericht zijn op dat wat ze wel kunnen, in plaats van uit te gaan wat ze niet kunnen. Ook biedt Bammens structureel zowel stageplaatsen als leerwerkplaatsen.

Jaarlijks betreft dit ongeveer tien plaatsen op alle opleidingsniveaus. Bammens is een erkend leerbedrijf.

 Stel ons gerust uw vraag
Heeft u een vraag?
Aarzel dan niet om hem te stellen!

Bel ons:
(+31 (0) 346 592 411), stuur een email (info@bammens.com) of gebruik ons contactformulier.

CONTACT

 

 Maak een afspraak
Wilt u een afspraak maken?
Dat kan uiteraard.

Plan hier een afspraak met één van onze adviseurs.

AFSPRAAK PLANNEN
BEZOEK DE CATALOGUS