Container Management Systeem

Koninklijke Bammens
  1. Home
  2. Container Management Systeem

Container Management Systeem

 

Ervaring leert dat het voortdurend optimaliseren van de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de kwaliteit van het onderhoudsproces ten goede komt.
Met name het borgen en het vastleggen van diverse communicatiedocumenten zoals foto’s, keuringsformulieren, reparatieadviezen zijn van essentieel belang om deze met name te koppelen aan het ondergrondse containersysteem. Hierdoor is informatie snel opvraagbaar en heeft altijd betrekking op de juiste ondergrondse container.
Om dit realiseren heeft Koninklijke Bammens een Container Management Systeem (CMS) ontwikkeld.

Wilt u meer weten over het Bammens Container Management Systeem en de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

Stroomlijnen van processen

Doordat documenten elektronisch beschikbaar zijn, is het tijdrovende en inefficiënte printen, kopiëren en verzenden van papieren documenten niet meer nodig.

Snelle toegang tot informatie

Snel en makkelijk opzoeken en direct raadplegen van documenten via het bedrijfs-netwerk (24 uur per dag). Via het internet zijn documenten vanaf elke locatie toegankelijk te maken, voor eigen medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers etc. Altijd de juiste, meest recente informatie van een container of veiligheidsvoorziening beschikbaar. Snelle toegang tot informatie betekent snelle oplossingen voor ongeplande problemen.

Beheren van informatie

Reductie van de tijd om informatie van containers ten bate van een specifieke taak samen te stellen.
Snellere en gecontroleerde document wijzigingsprocessen (check out, check in, revisie controle).

Reductie van kosten

• Snelle toegang tot de juiste informatie voorkomt vertragingen en fouten in het werk.
• Besparing op arbeid en opslagkosten ten opzichte van een handmatig systeem.
• Besparingen m.b.t. opzoeken, printen, verzenden en kopiëren van informatie.

Betere samenwerking

Een CMS maakt het delen van informatie en kennis tussen alle betrokken partijen mogelijk. Hierdoor kan beter samengewerkt worden en kunnen projecten sneller en kwalitatief beter uitgevoerd worden. Wijzigingen van informatie omtrent containers en veiligheidssystemen zijn snel beschikbaar voor alle betrokkenen. Document wijzigingen worden gecontroleerd doorgevoerd; gebruikers kunnen altijd zien wat de status van een document is.

Verbeterde kwaliteit

Het CMS zorgt voor een zorgvuldige opslag en registratie van documenten die in het kader van kwaliteitsprocessen bewaard moeten worden.
De juiste informatie is beschikbaar op het juiste moment op de juiste plaats voor de juiste persoon. Hierdoor worden fouten en vertragingen in de uitvoering van het werk voorkomen.

BEZOEK DE CATALOGUS
 Vraag documentatie aan
Wilt u meer informatie? 

Vraag hier documentatie aan.

DOCUMENTATIE
 Vraag een offerte aan
Wilt u een vrijblijvende offerte?

Wij maken graag een offerte op maat.

 

OFFERTE