Collectors

De duurzame ondergrondse en semi-ondergrondse Collectors hebben een grote opslagcapaciteit voor stedelijke gebieden. Bij de ondergrondse Collectors maakt alleen de eigentijds vormgegeven inwerpzuil onderdeel uit van het straatbeeld. Bij de semi-ondergrondse Toronto bevindt de opslagcapaciteit zich deels ondergronds en deels bovengronds. Als de situatie daarom vraagt, kan zo met minder graafwerk worden volstaan. De vele voordelen van de inzet van een Collector blijven behouden.